Näillä sivuilla olevan materiaalin käyttö on sallittua vain yli 18-vuotiaille. Materiaalin tallentaminen omaan käyttöön ei ole sallittua. Materiaalin edelleenlevittäminen on Tekijänoikeuslain mukaisesti kiellettyä.

Nämä sivut, nauhoitteet sekä kuvat sisältävät erittäin eroottista materiaalia. Sivujen ja ohjelmien tuottaja ei ota vastuuta mahdollisista vierailijoiden saamista henkisistä tai ruumillisista vammoista, jotka saattavat aiheutua näiden sivujen katselusta.

Tämän palvelun tuottaja ei vastaa aineistosta, joka on linkitetty palveluun sen ulkopuolelta. Linkkien seuraaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Sivuston tuottaja ei ole vastuussa mahdollisista sortoon viittaavista aineksista materiaalissa tai tämän sivuston kautta toisiinsa yhteyden saaneiden henkilöiden mahdollisista keskinäisistä yhteyksistä.

Yhteydenotot tämän sivun käyttäjien kesken tapahtuvat kuluttajan omalla vastuulla. Kaikki tämän sivuston materiaali on julkaistu oikeudenomistajien luvalla.

Kaikki valokuvissa esiintyvät mallit on yli 18-vuotiaita, Suomen kansalaisia ja hallitsevat itse oikeuksiaan.

 

 

Kokemuksia

Rakkauden talo